Quản lý hiệu suất nhân sự

Chính xác và nhanh chóng

Tỉ lệ hoàn thành từng cá nhân, từng bộ phận và cả tổ chức được đo lường. Nắm bắt tỉ lệ hoàn thành giúp điều phối nguồn nhân lực một cách hợp lý

WorkPlace onlink download application

Hãy cài đặt ứng dụng WorkPlace để quản lý công việc hiệu quả.

WorkPlace Ios
WorkPlace Android

Tiết kiệm 10% và tặng thêm 01 tháng cho khách hàng mua gói một năm.