Quản lý công việc

Đơn giản và hiệu quả

Áp dụng phương pháp quản lý công việc theo trạng thái, giúp trực quan, giới hạn và tập trung vào công việc đang thực hiện. Các công việc quan trọng được dánh dấu một nơi giúp truy vấn nhanh chóng. Tiến độ công việc được đo lường và báo cáo tức thời, các sự quan trọng được dánh dấu một nơi giúp ưu tiên thực hiện.

WorkPlace onlink download application

Hãy cài đặt ứng dụng WorkPlace để quản lý công việc hiệu quả.

WorkPlace Ios
WorkPlace Android

Tiết kiệm 10% và tặng thêm 01 tháng cho khách hàng mua gói một năm.