Chính sách chuyển giao và cài đặt

Quản lý công việc hiệu quả

Chuyển giao công nghệ và cài đặt ở WorkPlace là hoàn toàn tự động, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.

Hãy cài đặt ứng dụng WorkPlace để quản lý công việc hiệu quả.

WorkPlace Ios
WorkPlace Android
WorkPlace onlink download application

Hãy cài đặt ứng dụng WorkPlace để quản lý công việc hiệu quả.

WorkPlace Ios
WorkPlace Android

Tiết kiệm 10% và tặng thêm 01 tháng cho khách hàng mua gói một năm.