WorkPlace ma hoa thong tin cong viec

Toàn bộ dữ liệu công việc được mã hóa

Tuyệt mật dữ liệu

Mã hóa dữ liệu công việc với key riêng của từng tổ chức, giúp bảo vệ hoàn toàn dũ liệu công việc của tổ chức. Tùy chọn Mail server riêng đảm bảo tăng cường sự riêng tư của tổ chức

WorkPlace onlink download application

Hãy cài đặt ứng dụng WorkPlace để quản lý công việc hiệu quả.

WorkPlace Ios
WorkPlace Android

Tiết kiệm 10% và tặng thêm 01 tháng cho khách hàng mua gói một năm.