WorkPlace

Quản lý công việc hiệu quả

Ứng dụng WorkPlace là giải pháp để quản lý công việc của toàn bộ tổ chức một cách đơn giản và thuận thiện. Giúp loại bỏ lãng phí thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Phân công việc nhanh chóng

Sắp xếp công việc tự động

Phối hợp đơn giản

Nhắc hạn hàng ngày

Mã hóa tuyệt mật dữ liệu

Hãy cài đặt ứng dụng WorkPlace để quản lý công việc hiệu quả.

WorkPlace Ios
WorkPlace Android
WorkPlace eco system
WorkPlace onlink download application

Hãy cài đặt ứng dụng WorkPlace để quản lý công việc hiệu quả.

WorkPlace Ios
WorkPlace Android

Tiết kiệm 10% và tặng thêm 01 tháng cho khách hàng mua gói một năm.